NL English 085-3038960
Naar overzicht

Indicata datapartner van CarTalk International 30-3-2017

Indicata is dé leverancier van actuele waardebepalingen van voertuigen en heeft de handen ineen geslagen met CarTalk International. De waardebepalingen van Indicata zijn beschikbaar via de webservices van CarTalk International. Door het internationale aspect en het ontbreken van eigen webservices bij Indicata maken de samenwerking logisch en uniek. Indicata beschikt over actuele "dagverse" waardedata en in combinatie met de data van Cartalk International die ook dagvers is, hebben we een unieke propositie m.b.t. het leveren van waardedata.

De huidige leveranciers van waardedata bepalen periodiek een waarde. Deze kan, afhankelijk van het tijdsbestek waarin de waardebepaling plaatsvindt, nog wel eens afwijken in verband met de veranderingen in de markt. Hierdoor kan niet adequaat worden gereageerd. Indicata is onderdeel van de AutoRola groep en is voornamelijk actief in de wereld van internationale online autoveilingen.